NACZYNIAK KRWIONOŚNY

Zmiana o zabarwieniu czerwonym lub sinoczerwonym, leżąca w poziomie skóry lub o brodawkowatej powierzchni. Często widoczna jest w chwili urodzenia. Przy ucisku obserwowane jest charakterystyczne blednięcie zmiany, następnie ponownie wypełnia się krwią. Zmiana ma charakter nie złośliwy.

NACZYNIAK RUBINOWY

Mała punkcikowata zmiana naczyniowa wielkości 1-2mm.

NACZYNIAK GWIAŹDZISTY

Mała punkcikowata zmiana naczyniowa dookoła, której promieniście rozchodzi się siatka naczyń krwionośnych.

NACZYNIAK PŁASKI

Płaska zmiana naczyniowa, różnej wielkości i lokalizacji

NACZYNIAK FALISTY

Zmiana naczyniowa o brodawkowatej powierzchni różnej wielkości i lokalizacji.

ZIARNINIAK NACZYNIOWY

Zmiana naczyniowa związana z nowotworem naczyń włosowatych, wywołana urazem lub/ i zakażeniem bakteryjnym. Jest to pojedynczy guzek o łatwo krwawiącej powierzchni, szybko rosnący.